Rejestracja

Administratorem Danych Osobowych jest Gambit COiS Sp. z o.o., a przetwarzanie ich odbywać się będzie zgodnie z przepisami polskiego prawa i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego, według zasad opisanych w polityce prywatności.

Wprowadzone dane zostaną zarejestrowane w bazie Użytkowników Serwisu i będą wykorzystane do weryfikacji praw dostępu do jego zasobów i obsługi złożonych zamówień.

Dane osobowe

Dane firmy

Dane adresowe

Dane kontaktowe

Twoje hasło